© Միքս ԷյԷմ ՍՊԸ, 2019. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Վիճակագրություն

SURRO MUSIC-ի իրավատերերը ստանում են իրենց ստեղծագործությունների վերաբերյալ ամբողջ վիճակագրությունը․ Ընտրված ժամանակահատվածում կարելի է տեսնել ձայնագրությունների լսումներն ու դիտումների քանակը, լսարանի սեռը եւ տարիքային սեգմենտները, ֆինանսական հաշվարկները, եկամտի չափը։։

Համագործակցության անհրաժեշտ 3 փուլերն են․

1

ԼԻՑԵՆԶԻՈՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄ

Լիցենզիոն համաձայնագրի օրինակը կուղարկվի էլ․ փոստով։

2

ԿՈՆՏԵՆՏԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄ

Լիցենզիոն համաձայնագրի հաստատումից հետո կոնտենտը հասանելի կլինի օգտատերերին։

3

ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆԸ

Իրավատիրոջ ID-համարը էլ․ փոստով կուղարկվի dashboard.surromusic.com կայքի վիճակագրությանը հետեւելու համար

ՍՈՒՐՐՈ երաժշտություն

Բացահայտե՛ք SURRO MUSIC ծառայության վիճակագրությունն ամբողջությամբ