© Միքս ԷյԷմ ՍՊԸ, 2019. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Ծառայությունների մատուցման պայմաններ

Եթե դուք գնել եք SURRO MUSIC-ի բաժանորդագրությունը, Դուք կվճարեք ամսական կամ կախված ընտրած պլանից: Եթե դուք ձեռք եք բերել SURRO MUSIC-ի բաժանորդագրությունը, Դուք իրավունք ունեք հրաժարվել գնումից եւ ձեռք բերելուց հետո ստանալ 24 ժամվա ընթացքում լիարժեք փոխհատուցում: Այնուամենայնիվ, եթե 24 ժամվա ընթացքում մուտք եք գործել SURRO MUSIC հավելված, Դուք այլեւս չեք կարող վերադարձնել իրավունքը, եթե որոշեք հրաժարվել գնումից:

Դուք կարող եք հրաժարվել SURRO MUSIC-ի բաժանորդագրությունից ցանկացած ժամանակ բջջային հավելվածի միջոցով: Դադարեցումը ուժի մեջ է մտնում ընթացիկ բաժանորդային ժամանակաշրջանից հետո եւ Ձեզ չի վերադարձվի բաժանորդային վճարի մնացած մասը, որի համար արդեն վճարվել եք:

SURRO MUSIC-ը իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի կասեցնել եւ / կամ դադարեցնել ձեր հաշիվը ծառայության չարտոնված օգտագործման դեպքում: Եթե SURRO MUSIC-ը կասեցնի կամ դադարեցնի Ձեր հաշիվը ցանկացած կասկածելի գործունեության համար, SURRO MUSIC-ը պատասխանատվություն չի կրում դրա համար եւ չի վերադարձնի նախկինում վճարված գումարները:

Այս փաստաթուղթը վերջին անգամ թարմացվել է 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ին: